Tủ mát Sanaky 2 cánh mở trên dưới

-4%
9.990.000 9.600.000
4.50 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-2%
8.290.000 8.090.000
5.00 out of 5
 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-5%
9.290.000 8.790.000
5.00 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-4%
10.290.000 9.890.000
5.00 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-5%
7.890.000 7.490.000
5.00 out of 5
 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-5%
9.590.000 9.150.000
4.00 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-7%
9.900.000 9.190.000
4.00 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-11%
9.590.000 8.490.000
5.00 out of 5
 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 520 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-11%
10.290.000 9.140.000
4.00 out of 5
 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 X 610 X 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-7%
9.990.000 9.340.000
4.00 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
0 out of 5
 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 × 610 × 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-6%
10.990.000 10.290.000
0 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 590 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-12%
7.590.000 6.690.000
0 out of 5
 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 520 × 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-8%
11.290.000 10.350.000
3.50 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-12%
9.890.000 8.700.000
0 out of 5
 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
0 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1985  (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
0 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
0 out of 5
 • Dung tích 200  lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-9%
8.490.000 7.750.000
0 out of 5
 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-8%
10.590.000 9.690.000
0 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-8%
8.790.000 8.050.000
0 out of 5
 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
0 out of 5
 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 × 610 × 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-5%
8.390.000 7.990.000
0 out of 5
 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-8%
10.790.000 9.890.000
5.00 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1830 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà