Tủ mát Sanaky

Hiển thị 1–24 của 80 kết quả

9.990.000
4.50 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-2%
8.090.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1775 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-5%
8.780.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-9%
6.690.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 130 lít
 • Kích thước  495 × 515 × 1325 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
0 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-8%
89.990.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 1300 lít
 • Kích thước 2500 x 900 x 1980(DxRxC mm)
 • Số cửa  Không trang bị cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-15%
10.390.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 2025 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-14%
10.150.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-4%
9.890.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 2025 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-13%
8.890.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 × 590 × 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-3%
7.690.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1605 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-7%
24.100.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 1100  lít
 • Kích thước 1200 x 730 x 2135 (DxRxC mm)
 • Số cửa  2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-9%
9.950.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
4.00 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1565(DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-5%
9.490.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1830 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-9%
18.190.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 600 lít/500 lít
 • Kích thước 900 x 630 x 1856 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

9.900.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-10%
8.590.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 520 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-10%
9.390.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 X 610 X 1745 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-5%
23.900.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 1000 lít/900 lít
 • Kích thước 1000 × 730 × 2035 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-10%
7.900.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1565  (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-10%
19.850.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 700  lít
 • Kích thước 900 x 725 x 2036 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-7%
8.980.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước  710x 670 x 2065 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà