Tủ đông nắp kính lùa

-3%
12.850.000 12.420.000
4.33 out of 5
 • Dung tích 437 lít
 • Kích thước 1564 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-4%
10.100.000 9.700.000
0 out of 5
 • Dung tích 324 lít
 • Kích thước 1224 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-13%
7.290.000 6.350.000
5.00 out of 5
 • Dung tích 100 lít
 • Kích thước 615 x 690 x 830 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-3%
8.440.000 8.190.000
5.00 out of 5
 • Dung tích 260 lít
 • Kích thước 1033 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-16%
15.890.000 13.300.000
0 out of 5
 • Dung tích 432 lít
 • Kích thước 1564 x 669 x 850 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 2 ngăn (1 ngăn đông+ 1 ngăn mát)
 • Bảo hành 24 tháng
-10%
19.790.000 17.850.000
0 out of 5
 • Dung tích 516 lít
 • Kích thước 1883 x 823 x 880 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-7%
9.690.000 9.050.000
0 out of 5
 • Dung tích 312 lít
 • Kích thước 1243 x 620 x 917 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 2 ngăn (1 ngăn đông+ 1 ngăn mát)
 • Bảo hành 24 tháng
-3%
8.390.000 8.100.000
4.50 out of 5
 • Dung tích 210 lít
 • Kích thước 885 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-12%
8.690.000 7.690.000
0 out of 5
 • Dung tích 260 lít
 • Kích thước 1033 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-3%
13.899.000 13.500.000
0 out of 5
 • Dung tích 437 lít
 • Kích thước 1564 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-13%
10.390.000 9.090.000
0 out of 5
 • Dung tích 324 lít
 • Kích thước 1224 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-6%
15.190.000 14.300.000
0 out of 5
 • Dung tích 500 lít
 • Kích thước 1475 x 757 x 837 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-9%
8.590.000 7.850.000
0 out of 5
 • Dung tích 260 lít
 • Kích thước 1033 x 620 x 917 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 2 ngăn( 1 ngăn đông+ 1 ngăn mát )
 • Bảo hành 24 tháng
-7%
9.550.000 8.890.000
0 out of 5
 • Dung tích 260 lít
 • Kích thước 1033 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-14%
7.590.000 6.550.000
0 out of 5
 • Dung tích 210 lít
 • Kích thước 885 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-5%
10.850.000 10.350.000
5.00 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 1224 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-8%
12.200.000 11.190.000
0 out of 5
 • Dung tích 437 lít
 • Kích thước 1564 x 620 x 870 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng