Tủ mát Sanaky 1 cánh

Hiển thị 1–24 của 33 kết quả

-4%
7.090.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 130 lít
 • Kích thước  495 × 515 × 1325 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
0 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-15%
10.390.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 2025 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-14%
10.150.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-13%
8.890.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 × 590 × 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-9%
9.950.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
4.00 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1565(DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-10%
7.900.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1565  (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-7%
8.980.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước  710x 670 x 2065 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-7%
8.390.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-7%
7.090.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 130 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1385 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-15%
8.950.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 x 610 x 1745 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

9.990.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-5%
7.990.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 520 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-4%
7.190.000
0 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước  535 × 540 × 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
0 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
0 out of 5

 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-13%
7.900.000
0 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-10%
9.750.000
0 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-5%
8.900.000
0 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-10%
7.870.000
0 out of 5

 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 × 590 × 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-13%
9.090.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-6%
7.350.000
0 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 X 540 X 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà