Tủ mát Sanaky 1 cánh

-6%
6.990.000₫ 6.590.000₫
4.00 out of 5
 • Dung tích 130 lít
 • Kích thước  495 × 515 × 1325 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
0 out of 5
 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-16%
12.290.000₫ 10.300.000₫
5.00 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-12%
10.850.000₫ 9.590.000₫
4.00 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-16%
10.250.000₫ 8.620.000₫
5.00 out of 5
 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 × 590 × 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
5.00 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-10%
10.960.000₫ 9.900.000₫
5.00 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
4.00 out of 5
 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1565(DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-13%
8.780.000₫ 7.650.000₫
5.00 out of 5
 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1565  (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-7%
9.690.000₫ 8.980.000₫
5.00 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước  710x 670 x 2065 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-9%
8.990.000₫ 8.190.000₫
5.00 out of 5
 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-15%
10.550.000₫ 8.920.000₫
5.00 out of 5
 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 x 610 x 1745 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-5%
7.290.000₫ 6.890.000₫
4.00 out of 5
 • Dung tích 130 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1330 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
9.990.000₫
5.00 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-4%
7.990.000₫ 7.690.000₫
4.00 out of 5
 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 520 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-4%
7.490.000₫ 7.190.000₫
0 out of 5
 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước  535 × 540 × 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
0 out of 5
 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
Liên hệ
0 out of 5
 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-13%
9.080.000₫ 7.900.000₫
0 out of 5
 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
10.860.000₫
0 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-3%
8.990.000₫ 8.690.000₫
0 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-10%
8.780.000₫ 7.870.000₫
0 out of 5
 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 × 590 × 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-13%
10.400.000₫ 9.030.000₫
0 out of 5
 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-4%
7.790.000₫ 7.500.000₫
0 out of 5
 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 X 540 X 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 1 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà