Tủ mát Sanaky 2 cánh mở trên dưới

Hiển thị 1–24 của 28 kết quả

9.990.000
4.50 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-2%
8.090.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1775 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-5%
8.780.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-4%
9.890.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 2025 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-3%
7.690.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1605 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-10%
9.390.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 X 610 X 1745 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-5%
9.490.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1830 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

9.900.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-10%
8.590.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 520 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-7%
9.340.000
4.00 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
0 out of 5

 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 × 610 × 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-5%
10.450.000
0 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 590 X 1985 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-6%
7.490.000
0 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 520 × 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-6%
10.650.000
3.50 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 2025 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-12%
8.700.000
0 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1775 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
0 out of 5

 • Dung tích 340 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1985  (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
0 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 610 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
0 out of 5

 • Dung tích 200  lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-6%
7.950.000
0 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1565 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-15%
9.850.000
0 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 × 590 × 1790 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-8%
8.050.000
0 out of 5

 • Dung tích 170 lít
 • Kích thước 535X 540 X 1605 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

Liên hệ
0 out of 5

 • Dung tích 240 lít
 • Kích thước 575 × 610 × 1705 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

8.390.000
0 out of 5

 • Dung tích 200 lít
 • Kích thước 535 × 540 × 1735 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà

-7%
10.090.000
5.00 out of 5

 • Dung tích 290 lít
 • Kích thước 615 X 610 X 1830 (DxRxC mm)
 • Số cửa 2 cửa
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà