Tủ đông Sanaky 1 ngăn 2 cánh

-10%
11.890.000 10.690.000
 • Dung tích 410 lít
 • Kích thước 1357 x 710 x 890 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-9%
13.290.000 12.090.000
 • Dung tích 530 lít
 • Kích thước 1685 x 761 x 900 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-9%
7.900.000 7.190.000
 • Dung tích 270 lít
 • Kích thước 1215 x 620 x 845(DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-4%
14.990.000 14.390.000
 • Dung tích 761 lít
 • Kích thước 2013 x 846 x 900 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-10%
16.030.000 14.390.000
 • Dung tích 761 lít
 • Kích thước 2013 x 846 x 900  (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-12%
7.700.000 6.800.000
 • Dung tích 235 lít
 • Kích thước 1080 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-14%
7.300.000 6.290.000
 • Dung tích 235 lít
 • Kích thước 1080 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-8%
7.150.000 6.550.000
 • Dung tích 235 lít
 • Kích thước 1080 x 620 x 845(DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-10%
8.500.000 7.650.000
 • Dung tích  305 lít
 • Kích thước 1329 x 620 x 845 (D x R x C mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-13%
7.500.000 6.550.000
 • Dung tích 270 lít
 • Kích thước 1215 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-14%
7.100.000 6.090.000
 • Dung tích 208 lít
 • Kích thước 985 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-5%
7.290.000 6.890.000
 • Dung tích 305 lít
 • Kích thước 1329 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-6%
6.490.000 6.090.000
 • Dung tích 235 lít
 • Kích thước 1080 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-12%
8.100.000 7.090.000
 • Dung tích 305 lít
 • Kích thước 1329 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn  1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-11%
7.300.000 6.490.000
 • Dung tích 208 lít
 • Kích thước 985 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-6%
6.690.000 6.290.000
 • Dung tích 208 lít
 • Kích thước 985 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-5%
11.990.000 11.440.000
 • Dung tích 530 lít
 • Kích thước 1685 x 761 x 900 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-5%
6.590.000 6.290.000
 • Dung tích 270 lít
 • Kích thước 1215 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-10%
7.600.000 6.850.000
 • Dung tích 270 lít
 • Kích thước 1215 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-4%
6.050.000 5.800.000
 • Dung tích 208 lít
 • Kích thước 1050 x 650 x 895 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-7%
7.890.000 7.300.000
 • Dung tích 305 lít
 • Kích thước 1329 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng
-7%
5.890.000 5.450.000
 • Dung tích 175 lít
 • Kích thước 860 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-10%
10.890.000 9.790.000
 • Dung tích 410 lít
 • Kích thước 1357 x 710 x 890 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà
-14%
Hết hàng
Liên hệ
 • Dung tích 235 lít
 • Kích thước 1080 x 620 x 845 (DxRxC mm)
 • Số ngăn 1 ngăn đông
 • Bảo hành 24 tháng tại nhà